NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przeciwwskazania bezwzględne
Badanie nie może być przeprowadzone
 • Wszczepiony rozrusznik serca, naurostymulatory oraz implanty ślimakowe.
 • Klipsy naczyniowe po operacjach tętniaków mózgu oraz niektóre rodzaje zastawek serca - prosimy o konsultację z naszym personalem.
 • Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które  mogą mieć metaliczne ciała obce, na przykład opiłki żelaza, przede wszystkim w obrębie oczodołów. W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego wskazana jest przed badaniem MRI konsultacja okulistyczna i wykonanie zdjęć rentgenowskich.
Przeciwwskazania względne
Badanie może być przeprowadzone po uprzedniej konsultacji z lekarzem kierującym na badanie lub radiologiem wykonującym badanie.
 • Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce (np. aparat stały ortodontyczny) pod warunkiem, że znajdują się w innej lokalizacji niż badany obszar.
 • Pompa insulinowa – przed rozpoczęciem badania należy zdjąć pompę insulinową, transmiter oraz sensor i usunąć je z miejsca narażonego na promieniowanie.
 • Stenty w naczyniach wieńcowych- produkowane typy stentów są bezpieczne do badania rezonansem. Należy jednak pamiętać, że badanie MR może być przeprowadzone w sytuacji gdy od wszczepienia stentu minęło minimum 8 tygodni.
 • Klipsy hemostatyczne np. po usunięciu pęcherzyka żółciowego, po upływie 6 tygodni od operacji.
 • Implanty ortopedyczne- sztuczne stawy, śruby, stabilizatory, badanie może zostać przeprowadzone po upływie 6 tygodni od operacji a takze implanty soczewek, implanty dentystyczne.
 • Inne - reakcji alergiczne, kalustrofobia, pierwszy trymestr ciąży.
PRZED BADANIEM
 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym.
 • Do pomieszczenia z aparatem MR bezwględnie nie można wnosić żadnych metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków oraz innych urządzeń elektronicznych, jak również metalowych elementów garderoby (np. pasków). Silne pole magnetyczne może uszkodzić te przedmioty lub spowodować uszkodzenie aparatu MR. Wszystkie metalowe przedmioty należy pozostawić w przebieralni.
 • Pacjenci z wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałmi obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązani poinformować o tym fakcie nasz personel podczas rejestracji na badanie.
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie.
 • Osoby wykonujące badania MR głowy powinny unikać mocnego makijażu.

             BADANIE Z KONTRASTEM

 • Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo - bez jedzenia oraz picia.
 • Przed badaniem RM z podaniem kontrastu prosimy o dostarczenie wyników badań poziomu kreatyniny we krwi - (ważne przez 2 tyg.).
 • W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon.

 • Po przebytym badaniu z kontrastem prosimy pacjentów o wypijanie co najmniej 2 litrów płynów dziennie, przez kolejne dwa dni od chwili badania. Ma to na celu usuniecie z organizmu środka kontrastującego.