NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

AURA MEDIC Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było utworzenie w Trójmieście nowoczesnego centrum diagnostyki obrazowej wyposażonego w system teleradiologiczny zwiększający dostęp mieszkańców do specjalistycznych badań w zakresie wykrywania chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. W ramach projektu zakupiony został nowy aparat MRI o otwartej konstrukcji i mocy 0,4T wraz z systemem teleradiologicznym.

Wartość projektu ogółem: 2 200 000,00PLN

Wartość dofinansowania z UE: 996 000,00 PLN

 

 

 

 

 

Informujemy o prowadzonym postepowaniu ofertowym na zakup aparatu MRI – link do ogłoszenia poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157185