NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

OFERTA DLA SZPITALI

 

Często szpitale nie posiadają pełnego spektrum sprzętu do diagnostyki obrazowej. Niekiedy sprzęt ten jest przestarzały technologicznie i nie spełnia wymogów nowoczesnych technik diagnostycznych. Dodatkowo koszty utrzymania takiego sprzętu  bywają bardzo wysokie, a możliwości kontraktowania usług w NFZ ograniczone, z racji niespełniania wymagań technicznych.

 

Jednocześnie ograniczone finansowanie służby zdrowia uniemożliwia często zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego z własnych środków szpitala, a dotacje bywają niedostępne.

 

Rozwiązaniem, które proponujemy, jest zaprojektowanie, budowa i kompletne wyposażenie “pod klucz” pracowni diagnostyki obrazowej (zależnie od potrzeb: RTG, CT, MRI czy Mammografii), a następnie jej dzierżawa dla szpitala. Oczywiście możliwa jest też dzierżawa wybranych elementów pracowni, np. nowego aparatu CT.

 

Rozwiązanie takie pozwala zachować szpitalowi pełną kontrolę nad procesem leczniczym (usługi świadczy personel medyczny szpitala) przy wielu innych korzyściach:

  • dogodny model finansowy nie angażujący dużych środków finansowych: tylko opłaty miesięczne, bez opłat wstępnych,
  • brak ryzyka finansowego i nieprzewidzianych kosztów - rata pokrywa wszystkie koszty utrzymania pracowni w ruchu,
  • małe zaangażowanie personelu szpitala w proces budowy i uruchamiania – model "pod klucz",
  • najnowszy sprzęt czołowych producentów,
  • W razie potrzeby możemy zapewnić rekrutację i zatrudnienie personelu - pełną obsadę pracowni.

Dzięki naszemu rozwiązaniu można rozszerzyć zakres usług komercyjnych i kontraktowania NFZ, zwiększając przychody szpitala bez ryzyka i bez wysokich nakładów inwestycyjnych.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !